hero_566_playing_on_the_ipad.jpg

Pankin valvonta

Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliike

Päätoimiala: Pankkitoiminta
Y-tunnus: 2275700-4

Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo Suomen Finanssivalvonta ja Ruotsin valvontaviranomainen Finansinspektionen.


Ikano Bankin vuosikertomus ja taloustiedot

Rahanpesulaki
Lain mukaan pankin on riittävässä määrin varmistuttava siitä, että suoritetut tilitapahtumat ovat laillisia, ja ettei tapahtumilla ole rikollista kytkentää. Tämän johdosta pankin henkilökunnalla on velvollisuus esittää kysymyksiä tietyistä tilitapahtumista tai toimista ja edelleen tarvittaessa pyytää henkilöllisyystodistuksen esittämistä liiketoimen suorittavan tahon selvittämiseksi.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat velvollisuudet perustuvat EU-direktiivin ja kansainvälisten standardien nojalla annettuun lainsäädäntöön.

Miten säännöt vaikuttavat sinuun asiakkaana?
Ikano Bankin tulee arvioida riskiä sen toiminnan käyttämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. Tämän johdosta on välttämätöntä, että Ikano Bank tuntee asiakkaansa ennen asiakassuhteen alkamista. Velvollisuus asiakkaan tunnistamiseen koskee myös tiettyjä yksittäisiä liiketoimia. Kaikki mahdollisesti esitettävät kysymykset perustuvat lakiin ja asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Yritysasiakkaidemme kohdalla pankin on tunnistettava tosiasiallinen edunsaaja ja tarvittaessa todennettava tämän henkilöllisyys. Oikeushenkilön edustajan pakollisen tunnistamisen lisäksi saatamme esittää kysymyksiä oikeushenkilön omistussuhteista liittyen esimerkiksi omistus- ja määräysvaltasuhteisiin, jotka ylittävät 25 % oikeushenkilön omistuksesta.

Mihin asiakastietoja käytetään?
Asiakastietoja käytetään asiakaspalveluun ja asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, neuvontaan sekä riskienhallintaan esimerkiksi luottoa myönnettäessä ja valvonnassa. Pankki luokittelee asiakkaansa riskienhallinnallisista syistä lainsäädännön ja viranomaisohjeiden edellyttämällä tavalla.

Pankkisalaisuus
Pankin hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot ovat lakiin perustuvan pankkisalaisuuden alaisia. Pankin palveluksessa olevat henkilöt eivät saa luovuttaa asiakastietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa eivätkä käyttää niitä muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin. Tarkempia tietoja pankkisalaisuudesta, tietojen luovuttamisesta ja viranomaisten tiedonsaantioikeudesta on saatavissa Finanssialan Keskusliiton julkaisemista pankkisalaisuusohjeista, jotka ovat nähtävillä Keskusliiton internet-sivuilla osoitteessa www.fkl.fi