hero_1379_busy_at_work.jpg

Warunki ubiegania się o Kredyt

Warunki ubiegania się o Kredyt na zakup instalacji fotowoltaicznej:

 • zarobki na poziomie minimum 1 300 zł
 • minimalny okres zatrudnienia:
  - umowa o pracę - 3 miesiące
  - umowa zlecenie - 6 miesięcy
  - aktywna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce - 12 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony może być krótsza od okresu kredytowania o maksymalnie 6 miesięcy
 • przy Kredytach do 20 000 zł wystarczy jedynie Twój dowód osobisty
 • przy Kredytach powyżej 20 000 zł poprosimy Cię o dokument potwierdzający Twoje zatrudnienie
 • przy Kredytach powyżej 50 000 zł będziemy potrzebowali również zgody współmałżonka


Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • dane z dowodu osobistego
 • adres, telefon oraz numer NIP lub REGON Twojego pracodawcy
 • źródło oraz wysokość dochodu
 • kwota wyceny instalacji fotowoltaicznej (możesz złożyć wniosek na całą kwotę lub jej część)


 Dokumenty o zatrudnieniu i dochodach

 • Zatrudnieni na umowę o pracę
  - zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz wzór lub
  - wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy
 • Emeryci i renciści
  - ostatni odcinek/wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wypłatę świadczenia lub
  - decyzja przyznająca lub określająca aktualną wysokość emerytury/renty (w przypadku rencistów decyzja jest obowiązkowa) lub
  - zaświadczenie ZUS/KRUS o wysokości świadczenia
 • Marynarze
  - kopie umów o pracę/kontraktów zawartych z armatorem z ostatnich 12 miesiecy lub
  - kopia książeczki marynarskiej/żeglarskiej oraz 
  - wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy


 • Zatrudnieni na umowę zlecenie/o dzieło/kontrakt
  - umowy/kontrakty zawarte w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub
  - rachunki potwierdzające wykonywanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy lub
  - wyciąg z rachunku bankowego z ostatnich 6 miesięcy
 • Prowadzący działalność gospodarczą
  - PIT za ubiegły rok oraz
  - dowody wpłat podatku dochodowego do US za okres od początku bieżącego roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku kredytowego
 • Rolnicy
  - PIT za ubiegły rok lub zaświadczenie z US lub
  - zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub dzierżawieniu gospodarstwa, dochodach lub
  - wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 12 miesięcy