Ikano_Red-headphones.jpg

Aplikacja Ikano Bank Secure App

Usługa 3D Secure dla Karty Kredytowej IKEA Family

Płatności w niektórych sklepach internetowych są zabezpieczone Usługą 3D Secure. Tam, gdzie działa ta usługa, płatność za towar za pomocą Karty trzeba potwierdzić jednorazowym bezpłatnym hasłem, które otrzymasz w formie SMS na Twój telefon.
Poznaj szczegóły >

 

Polityka prywatności

Ten dokument opisuje zasady przetwarzania danych w aplikacji Ikano Bank Secure App (dalej: „Aplikacja”) oferowanej przez Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: „Ikano Bank”). 

Aplikacja jest przeznaczona dla Klientów Ikano Banku, którzy korzystają z Karty Kredytowej IKEA Family (dalej: „Karta”). W celu prawidłowego działania Aplikacja wymaga połączenia z Internetem.

Celem przetwarzania danych w Aplikacji jest autoryzacja transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu Karty, dostęp do rachunku Karty, a także możliwa autoryzacja przez Ciebie dostępu dla dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku do historii transakcji na Twojej Karcie. Wymóg autoryzacji transakcji płatniczych wynika z Ustawy o usługach płatniczych. W celu takiej autoryzacji Aplikacja będzie Cię prosiła o zgodę na:

1. używanie danych o lokalizacji – niezbędne do oceny ryzyka dla transakcji płatniczych online,

2. używanie kamery – niezbędne do skanowania kodów QR, żeby zarejestrować Aplikację i powiązaćją z konkretną Kartą,

3. wysyłanie powiadomień dotyczących transakcji płatniczych oczekujących na Twoją autoryzację.

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej autoryzacji i sfinalizowania transakcji płatniczej.Dane uzyskiwane z Aplikacji będą przetwarzane przez Ikano Bank dla celów udostępnienia ich na żądanie organów nadzoru albo dla rozpatrzenia Twojej reklamacji, przy czym Aplikacja nie przekazuje do Ikano Banku numeru PIN lub danych biometrycznych. 

Dane uzyskiwane z Aplikacji nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wymienione w niniejszym dokumencie.

Przyjmujesz także do wiadomości, że Bank będzie zbierał i gromadził dane dotyczące urządzenia mobilnego, w celu wykrycia jakichkolwiek procesów wykorzystywanych do modyfikowania lub hackowania systemu operacyjnego urządzenia mobilnego („rooting’), aby zapewnić, że urządzenie mobilne spełnia niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o Twoich prawach oraz o sposobach komunikacji z inspektorem ochrony danych, znajdziesz tutaj

Regulamin dla aplikacji 

Ikano Bank AB (publ) (dalej: „Bank”) informuje, że korzystając z aplikacji mobilnej Ikano Bank Secure App z wbudowaną technologią bezpieczeństwa SecureID (łącznie zwane dalej: „Aplikacja”), potwierdzasz i zgadzasz się, że:

a) wszystkie prawa, tytuły, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji, przysługują i będą przysługiwać Bankowi;

b) jesteś właścicielem urządzenia mobilnego, na które pobierana jest Aplikacja lub masz prawo do jego posiadania;

c) Aplikacja może służyć do uwierzytelnienia urządzenia mobilnego, na którym Aplikacja jest pobrana;

d) Aplikacja może być wykorzystywana przez strony trzecie do powiązania Twojej osoby z urządzeniem mobilnym, na który pobierasz Aplikację i weryfikuje Twoją tożsamość podczas dokonywania transakcji za pomocą urządzenia mobilnego lub gdy komunikujesz się z odpowiednią stroną trzecią za pomocą tego urządzenia;

e) jesteś odpowiedzialny za dołożenie należytej staranności, aby urządzenie mobilne, na które została pobrana Aplikacja było zabezpieczone, uwzględniając bezpieczne przechowywanie danych do logowania lub innych poufnych informacji, w tym haseł;

f) w przypadku podejrzenia, że Aplikacja została naruszona lub urządzenie mobilne zostało zgubione lub skradzione, natychmiast powiadomisz o tym fakcie strony trzecie, z którymi przeprowadzone zostały transakcje lub niezwłocznie zakomunikujesz ten fakt za pośrednictwem Aplikacji. 

Pomimo zachowania należytej staranności przy opracowywaniu, spakowaniu i dystrybucji Aplikacji, Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki wynikające z korzystania z Aplikacji.

Uwaga!

„Jailbreaking” lub „rooting” (procesy wykorzystywane do modyfikowania lub hakowania systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aby umożliwić większą kontrolę nad urządzeniem, w tym możliwość usunięcia ograniczeń narzuconych przez producenta, dające możliwość uzyskania nieograniczonego dostępu do całego systemu plików) lub inne podobne modyfikacje systemu operacyjnego zwiększą ryzyko naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji. Zdecydowanie zaleca się, aby nie wykonywać i nie wprowadzać takich modyfikacji.