hero_1904_planning.jpg

Warunki ubiegania się o Kredyt IKEA

Warunki ubiegania się o Kredyt:

 • zarobki na poziomie minimum 1 000 zł netto 
 • minimalny okres zatrudnienia: 
  - umowa o pracę - brak minimalnego okresu zatrudnienia
  - umowa zlecenie - 3 miesiące
  - aktywna działalność gospodarcza prowadzona w Polsce - 6 miesięcy
 • umowa o pracę na czas określony musi być ważna minimum 6 miesięcy od daty wprowadzenia wniosku
 • przy Kredycie powyżej 20 000 zł pamiętaj o zaświadczeniu o zatrudnieniu (zaświadczenie od Twojego pracodawcy musi zawierać dane umieszczone na wzorze zaświadczenia Ikano Banku)  Nie udzielamy kredytów, pożyczek lub limitów kredytowych spółkom prawa handlowego.Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • dane z dowodu osobistego
 • adres, telefon oraz numer NIP lub REGON Twojego pracodawcy
 • źródło oraz wysokość dochodu
 • planowana kwota zakupów w IKEA 
 • sklep IKEA, w którym chcesz podpisać Umowę i odebrać zakupy