Ikano_Red-headphones.jpg

Polityka prywatności dla Ikano Bank Secure App


Ten dokument opisuje zasady przetwarzania danych w aplikacji Ikano Bank Secure App (dalej: „Aplikacja”) oferowanej przez Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (dalej: „Ikano Bank”). 

Aplikacja jest przeznaczona dla Klientów Ikano Banku, którzy korzystają z Karty Kredytowej IKEA Family (dalej: „Karta”). W celu prawidłowego działania Aplikacja wymaga połączenia z Internetem.

Celem przetwarzania danych w Aplikacji jest autoryzacja transakcji płatniczych realizowanych przy użyciu Karty, dostęp do rachunku Karty oraz autoryzacja przez Ciebie dostępu dla dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku do historii transakcji na Twojej Karcie. Wymóg autoryzacji transakcji płatniczych wynika z Ustawy o usługach płatniczych. W celu takiej autoryzacji Aplikacja będzie Cię prosiła o zgodę na:

1. używanie danych o lokalizacji – niezbędne do oceny ryzyka dla transakcji płatniczych online,

2. używanie kamery – niezbędne do skanowania kodów QR, żeby zarejestrować Aplikację i powiązaćją z konkretną Kartą,

3. wysyłanie powiadomień dotyczących transakcji płatniczych oczekujących na Twoją autoryzację.


Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowej autoryzacji i sfinalizowania transakcji płatniczej.Dane uzyskiwane z Aplikacji będą przetwarzane przez Ikano Bank dla celów udostępnienia ich na żądanie organów nadzoru albo dla rozpatrzenia Twojej reklamacji, przy czym Aplikacja nie przekazuje do Ikano Banku numeru PIN lub danych biometrycznych. 

Dane uzyskiwane z Aplikacji nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wymienione w niniejszym dokumencie.

Przyjmujesz także do wiadomości, że Bank będzie zbierał i gromadził dane dotyczące urządzenia mobilnego, w celu wykrycia jakichkolwiek procesów wykorzystywanych do modyfikowania lub hackowania systemu operacyjnego urządzenia mobilnego („rooting’), aby zapewnić, że urządzenie mobilne spełnia niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o Twoich prawach oraz o sposobach komunikacji z inspektorem ochrony danych, znajdziesz tutaj.