hero_4523_family_hug.jpg

Znajdź odpowiedź na swoje pytania

Najczęściej zadawane pytania:


 • Jak zalogować się do Serwisu Internetowego Karty Kredytowej?
  W górnej części strony (www.ikanobank.pl) znajduje się przycisk do logowania. Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do strony powitalnej Serwisu Internetowego.

  Aby uzyskać hasło do Serwisu kliknij "Pobieranie nowego hasła". Hasło zostanie do Ciebie wysłane e-mailem na adres podany przy podpisywaniu Umowy.

  Zalecamy zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu się do Serwisu Internetowego.

  Aby zalogować się do Systemu Internetowego wprowadź 8 ostatnich cyfr numeru swojej Karty Kredytowej oraz hasło. 
 • Jak dokonać spłaty raty Kredytu?
  Raty Kredytów ratalnych w naszym Banku płatne są do 5-tego dnia każdego miesiąca. Dokonuj spłat z wyprzedzeniem, aby docierały do nas bez opóźnień. Wszystkie informacje do dokonania spłaty znajdziesz w swojej Umowie kredytowej. Poprawnie wypełniony druk wpłaty znajdziesz tutaj.
   
 • Jak dokonać spłaty zadłużenia Karty?
  Spłaty Karty Kredytowej należy dokonywać do 25-tego dnia każdego miesiąca. Możesz dokonywać spłaty całości zadłużenia lub minimalnej kwoty. Informacje o wymagalnej spłacie oraz dane do przelewu znajdziesz w swoich comiesięczych wyciągach z konta, które umieszczamy w Serwisie Internetowym. 
 • Jak zastrzec Kartę Kredytową?
  Jeżeli zauważysz utratę swojej Karty niezwłocznie zastrzeż ją w Banku pod numerem telefonu: 
  22 43 15 600 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
  801 802 805 (koszt 1 impulsu jak dla połączenia lokalnego wg taryfy operatora)
 • Jak sprawdzić dostępne środki na Karcie?
  Środki dostępne na Twojej Karcie Kredytowej IKEA FAMILY możesz sprawdzić:
  - w bankomatach (koszt 2 zł każdorazowo)
  - kontaktując się z nami telefonicznie

  Dostępne środki oraz saldo wskazane w Serwisie Internetowym może nie obejmować ostatnio dokonanych transakcji, uwzględnia tylko transakcje zawarte w historii. Aktualną informację o saldzie i dostepnych środkach możesz uzyskać telefonicznie lub w bankomatach. 
 • Jak pobrać nowe hasło do Serwisu Internetowego?
  Na stronie powitalnej Serwisu Internetowego kliknij "Pobierz nowe hasło". 
  Na ekranie, który się pojawi wprowadź 8 ostatnich cyfr numeru swojej Karty Kredytowej oraz datę swojego urodzenia. 
  Pokaże się ekran z Twoimi danymi, na którym kliknij "Nowe hasło".
  Nowe hasło zostanie wysłane na Twój adres e-mail podany w Umowe kredytowej. 
  Zalecamy zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu się do Serwisu Internetowego.
 • Jak aktywować Kartę Kredytową IKEA Family?
  Aktywacji Karty możesz dokonać w Serwisie Internetowym. Wystarczy się zalogować i kliknąć w zakładkę "Aktywacja karty", a następnie "Aktywacja karty głównej". Możesz również dokonać aktywacji telefonicznie kontaktując się z naszym Zespołem Obsługi Klienta.  Aktywacji dokonaj po otrzymaniu Karty. 
 • Jak dokonać spłaty Kredytu z zagranicznego konta?
  Przed numerem konta do spłaty Kredytu wpisz "PL", a w polu wymagającym kodu SWIFT wpisz: PPABPLPKXXX.
  Pozostałe dane wprowadź jak do zwykłego, krajowego przelewu. 
 • Jak dokonać przeliczenia kursu walut?
  Aby porównać ceny w obcej walucie, skorzystaj z linka do kalkulatora walutowego. 
 • Jaka jest wysokość opłaty intercharge?
  Opłata intercharge dla kart kredytowych wynosi 0,3%. 


Biuro Informacji Kredytowej


W trosce o rzetelną obsługę i właściwą ocenę zdolności kredytowej naszych Klientów współpracujemy z Biurem Informacji Kredytowej. 

Misją Grupy BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczenie wiarygodnej i możliwie kompletnej informacji. 

przeczytaj więcej


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych


Jako Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, przyjeliśy na siebie obowiązek stosowania się do Zasad Dobrych Praktyk KPF. Weryfikacja ich przestrzegania odbywa się za pośrednictwem corocznego, obligatoryjnego audytu etycznego. 

Jednoczeście chcemy nieustannie podnosić jakość relacji z Klientami. Dlatego wspieramy kampanię KPF "KREDYTOBRANIE 2.0. Dobre praktyki konsumenta", które ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak bezpiecznie postępować przy zaciąganiu zobowiązań. 

Każdy Klient i partner biznesowy Ikano Banku, w przypadku, gdy uzna, iż doszło do naruszenia przez Bank "Zasad Dobrych Praktyk" może zwrócić się do Komisji Etyki KPF. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki KPF (skarga) może być złożony:

 • w formie listownej na adres biura KPF:
  ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
 • za pośrednictwem faxu na numer: 58 302 92 64
 • w formie e-mailowej na adres: etyka@kpf.pl
Zasady Dobrych Praktyk KPF