hero_1379_busy_at_work.jpg

Regulamin dla Ikano Bank Secure App

Ikano Bank AB (publ) (dalej: „Bank”) informuje, że korzystając z aplikacji mobilnej Ikano Bank Secure App z wbudowaną technologią bezpieczeństwa SecureID (łącznie zwane dalej: „Aplikacja”), potwierdzasz i zgadzasz się, że:

a) wszystkie prawa, tytuły, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do Aplikacji, przysługują i będą przysługiwać Bankowi;


b) jesteś właścicielem urządzenia mobilnego, na które pobierana jest Aplikacja lub masz prawo do jego posiadania;


c) Aplikacja może służyć do uwierzytelnienia urządzenia mobilnego, na którym Aplikacja jest pobrana;


d) Aplikacja może być wykorzystywana przez strony trzecie do powiązania Twojej osoby z urządzeniem mobilnym, na który pobierasz Aplikację i weryfikuje Twoją tożsamość podczas dokonywania transakcji za pomocą urządzenia mobilnego lub gdy komunikujesz się z odpowiednią stroną trzecią za pomocą tego urządzenia;


e) jesteś odpowiedzialny za dołożenie należytej staranności, aby urządzenie mobilne, na które została pobrana Aplikacja było zabezpieczone, uwzględniając bezpieczne przechowywanie danych do logowania lub innych poufnych informacji, w tym haseł;


f) w przypadku podejrzenia, że Aplikacja została naruszona lub urządzenie mobilne zostało zgubione lub skradzione, natychmiast powiadomisz o tym fakcie strony trzecie, z którymi przeprowadzone zostały transakcje lub niezwłocznie zakomunikujesz ten fakt za pośrednictwem Aplikacji. 


Pomimo zachowania należytej staranności przy opracowywaniu, spakowaniu i dystrybucji Aplikacji, Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki wynikające z korzystania z Aplikacji.


Uwaga!
„Jailbreaking” lub „rooting” (procesy wykorzystywane do modyfikowania lub hakowania systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, aby umożliwić większą kontrolę nad urządzeniem, w tym możliwość usunięcia ograniczeń narzuconych przez producenta, dające możliwość uzyskania nieograniczonego dostępu do całego systemu plików) lub inne podobne modyfikacje systemu operacyjnego zwiększą ryzyko naruszenia bezpieczeństwa Aplikacji. Zdecydowanie zaleca się, aby nie wykonywać i nie wprowadzać takich modyfikacji.